- Leśny Dwór w Karpaczu -
​​​​​​​doskonałe doświadczenie gościnności